Форум українських рідновірів (укр.)

Главная » Родная Вера » Форум українських рідновірів (укр.)

ФОРУМ УКРАЇНСЬКИХ РІДНОВІРІВ ВІДБУВСЯ !

Відбулася подія, давно очікувана тими українцями-рідновірами, яких по справжньому турбує доля України, в першу чергу питання її духовного відродження, а також перспективи розвитку рідновірського руху, причини інтенсивного дрібнення його зародків, можливі шляхи об’єднання зусиль рідновірів щодо вирішення спільних проблем тощо.

Саме ці проблеми стали предметом обговорення Першого ФОРУМУ українських рідновірів, який відбувся І лютого 2003 року у Києві.

Ініціаторами цього зібрання виступили відомий правозахисник-рідновір П. Рубан та славетний вчений-археолог, письменник Ю. Шилов. На початку листопада вони звернулись до рідновірів України з листом, в якому обґрунтували необхідність започаткування процесу єднання зусиль рідновірів щодо розв’язання спільних проблем. Був створений оргкомітет з підготовки Форуму, до якого було запрошено всіх голів конфесій рідновірів України (О. С. Безверхого, Г С. Лозко, Б. П. Островського, А.Д.Савченка та В. Чорного). На жаль, окрім О. С. Безверхого, та частково А. Д.Савченка (на рівні своєї конфесії) жоден з керівників не брав будь-якої участі у роботі з підготовки Форуму.

В роботі Форуму взяли участь 41 делегат, які були офіційно делеговані громадами рідновірів з 14 областей України і м. Києва. Окрім того у роботі Форуму взяли участь 38 гостей: відомі рідновіри, громадські та політичні діячі, науковці, представник Держкомітету України у справах релігії тощо. В той же час треба засвідчити, що у роботі Форуму взяли участь тільки двоє з п’яти керівників релігійних конфесій рідновірів – О. С. Безверхий та А. Д. Савченко. З різних причин усунулись від участі у Форумі конфесії Г. С. Лозко та В. Чорного, не брав участі у Форумі і Б. П. Островський, хоча його конфесія була представлена 14 делегатами.

Перед початком Форуму з молитвою-благословінням до присутніх делегатів та гостей Форуму українських рідновірів звернулися Голова Духовного Правління Собору Рідної Української Віри Безверхий О. С. (Вінниця), рунтато Хмельницької громади вірних РУНВіри Смотритель В. рунмама харківської громади РУНВіри “Арйана” Овод В. Я., голова громади рідновірів-язичників “Трійця” Добжанський Е. І., Голова Шевченкового братства України Даниленко Ю. Л.

Форум відкрив вступним словом Ю. Шилов, який привітав зібрання зі значною подією – початком єднання зусиль, окреслив коло питань, які доцільно взяти під опіку Форуму рідновірів тощо. Далі Форум обрав на час своєї роботи керівні робочі органи та затвердив підготовлений оргкомітетом порядок денний. Головою Форуму українських рідновірів було обрано П. В. Рубана.

З доповідями на Форумі виступили:

Рубан П. В. “Сучасний стан Рідної Віри в Україні та проблеми її відродження”;

Шилов Ю. О.: “Святині України – їх національне й загальнолюдське значення”;

Безверхий О. С.: “Кадрове забезпечення поступу рідновірського руху”;

Добжанський Е. І.: “Значення Календаря рідновірів у збереженні і поверненні одвічної ЗВИЧАЄВОСТІ українців”.

Окрім доповідей, оргкомітетом були підготовлені та роздані делегатам Форуму українських рідновірів для обговорення та прийняття відповідних рішень наступні матеріали:

” УХВАЛА Форуму українських рідновірів;

” Звернення Форуму українських рідновірів до Президента України, Верховної Ради України, Уряду України (з приводу святинь України);

” Звернення до Голови міської ради м. Києва О.О.Омельченка з приводу виділення ділянки землі для будівництва Храму Рідної Віри;

” Звернення Форуму українських рідновірів до українців з приводу продажу української Землі.

В обговоренні доповідей та документів Форуму українських рідновірів взяло участь більше 25 делегатів. Форум схвалив усі винесені на обговорення документи, доручивши Координаційній Раді Форуму українських рідновірів внести у документи за результатами обговорення відповідні редакційні правки.

Форумом були визначені та затверджені наступні принципи формування Координаційної Ради Форуму українських рідновірів, які передбачають входження до неї:

” голів або представників конфесій рідновірів (за поданням конфесій). Передбачена також можливість участі представників і тих конфесій, які з різних причин не брали участі у роботі Форуму;

” голів постійнодіючих комісій Координаційної Ради Форуму українських рідновірів. Персональний склад в частині голів постійнодіючих комісій Координаційної Ради Форуму українських рідновірів буде остаточно визначений після затвердження напрямків роботи цих комісій та обрання їх керівників.

Делегати Форуму з метою визначення та узгодження позицій, прийнятних для всіх течій рідновірів, а також для координації спільних зусиль ухвалили створити при Координаційній Раді Форуму, постійнодіючі комісії з наступних питань:
” відродження одвічних українських народних ЗВИЧАЇВ;

” розробки та впровадження в життя Програми збереження СВЯТИНЬ України;

” розробки та реалізації Програми підготовки священнослужителів Рідної Віри;

” відродження Календаря Наших Предків – основи ЗВИЧАЄВОСТІ українців;

” вироблення Програми національного економічного розвитку;

” світоглядного зближення різних течій українських рідновірів;

” правового захисту рідновірів;

” лицарського виховання української молоді.

Також було ухвалено створити при Форумі рідновірський прес-центр, спільний друкований орган та електронний сайт українських рідновірів.

Було також вирішено провести II Форум українських рідновірів у листопаді-грудні 2003 року, під час якого проінформувати рідновірів України щодо виконання рішень Першого Форуму.

Після прийняття документів Форуму Голова Координаційної Ради Форуму українських рідновірів Рубан П.В. у своєму завершальному слові привітав делегатів із значною подією в житті України – започаткованим єднанням зусиль рідновірів у відродженні Рідної Віри, Рідної Землі, побажав присутнім наснаги у цій важливій справі.

Завершився Форум українських рідновірів символічною спільною піснею усіх учасників на слова Л. Ященка “Збираймо воєдино усю свою родину”.

ФОРУМ УКРАЇНСЬКИХ РІДНОВІРІВ
Київ, 1.02.2003 р.