Главная » Архив » Книги

А.М. Лесков КУРГАНЫ, ИДОЛЫ, МОНЕТЫ, “Наука”, – Москва-1968

А.М. Лесков  КУРГАНЫ, ИДОЛЫ, МОНЕТЫ,  “Наука”, – Москва-1968

Через степи Европы и Азии прошло несколько волн кочевников: гунны, за нгми авары, хазары, болгары, печенеги, половцы, затем чингизханов-ские армии и Золотая Орда… Почему эти дикие племена оказывались такими сильными, непобедимыми, почему их боялась культурная Европа? Чем вызвана эта периодичность нашествии азиатских кочевников? Эти вопросы сразу же возникают перед исследователем, как только он соприкасается с […]

Оленковський М.П. ЦЬОГО ВИ НЕ ЗНАЄТЕ! РОЗКРИТІ Й НЕРОЗКРИТІ ТАЄМНИЦІ ІСТОРІЇ ТА ПРИРОДИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ. – Херсон, 1997.- 80 с.: іл. – бібл.

Метою книги є доведення до як найширшого кола читачів нових і ще маловідомих або невідомих відкрить археології, історії, палеоекології, палеогеографії та палеозоології. Звернути увагу читача на деякі загадки історії та природи Південної України які ще належить дослідити та розкрити. Нариси книги побудовано таким чином, що змушують читача замислюватися над наведеними фактами, а іноді й висувати […]

Д. Я. Телегин ПРО ЩО РОЗПОВІДАЮТЬ КУРГАНИ, «Наукова Думка» Київ-1971

Книга посвящена древнейшим архитектурным памятникам Молдовы — ровесникам знаменитых египетских пирамид — курганам. В ней увлекательно рассказывается о появлении этих грандиозных сооружений древности, об истории их исследований, связанной не только с учеными, но и с многочисленными искателями приключений и грабителями прошлых веков. Особое внимание в книге уделено племенам древних скотоводов, возводивших курганы, рассказам об уникальных […]

Е.В. Яровой РАСКРЫВАЯ ТАЙНЫ КУРГАНОВ, Кишинев «Штиинца» 1992

Кургани — тисячолітня сторожа українських степів. Грає хвилями на них буйна тирса, запашний буркун, блакитний нетрів батіг. Час від часу ті буйнощі порушують учені, приходячи сюди з потужними скреперами й тендітними пензликами. Спадає шар за шаром віковий насип, даючи відповіді на питання, звідкіль взялися ці численні могили, хто їх насипав, коли, як. Якими були ті […]

Мурзін В., Ролле Р., Супруненко О. БІЛЬСЬКЕ ГОРОДИЩЕ/ Відп. ред. Крижицький С.Д. – Київ-Гамбург-Полтава: Археологія, 1999. – 102с.: іл.

Більське городище – унікальна пам’ятка археології, одне з найбільших городищ Європи доби раннього залізного віку, розташоване в Котелевському й Зіньківському районах Полтавської та Охтирському районі Сумської області. Величезний археологічний комплекс, що включає три укріплення – Західне, Східне і Куземинське, Велике укріплення Більського городища, курганні некрополі в урочищах Скоробір, Осняги, Марченки, Перещепине та інші, численні поселення […]

Стр. 1 из 212