УХВАЛА Форуму українських рідновірів (укр.)

Главная » Родная Вера » УХВАЛА Форуму українських рідновірів (укр.)

УХВАЛА
Форуму українських рідновірів

1.
Спираючись на одвічні ЗВИЧАЇ українського народу;
2.
Враховуючи нагальну потребу українства у відродженні своїх витоків – СВЯТИНЬ, СВЯТ, ІСТОРІЇ, ВІРИ, ЗВИЧАЇВ, МОВИ, – які більш ніж тисячоліття нищилися, спотворювалися, зневажалися та замовчувалися;
3.
Усвідомлюючи, що Рідна Віра сьогодні перебуває в Україні на початковому етапі відродження, що йде пошук шляхів її розвитку та становлення;
4.
Враховуючи реальні стосунки, які склалися між окремими конфесіями,

ФОРУМ УКРАЇНСЬКИХ РІДНОВІРІВ УХВАЛЮЄ:

1. Схвалити діяльність релігійних конфесій, релігійних громад і окремих рідновірів як в Україні, так і за її межами, спрямовану на відродження українцями своїх витоків – СВЯТИНЬ, СВЯТ, ІСТОРІЇ, ВІРИ, ЗВИЧАЇВ, МОВИ.

2. Пропонувати громадам рідновірів (як різних конфесій, так і тим, хто не входить до складу конфесійних об’єднань) зосередити головну увагу і діяльність на проблемах, спільних для всього рідновірського руху, – для УКРАЇНИ!

3. Запропонувати громадам рідновірів, як в Україні, так і за її межами, зобов’язати своїх членів утримуватися від будь-яких образливих висловлювань у пресі та на загальних відкритих зібраннях ідеологічних та світоглядних засад, а також святинь різних гілок рідновірського руху. Вважати таку критику шкідливою для поступу рідновірського руху на сучасному етапі.

4. Доручити повноважним представникам конфесійних об’єднань розробити і подати на II Форум українських рідновірів “Положення про непоборювання громадами і конфесіями рідновірів одна одну”.
Відповідальний – Голова Координаційної Ради Форуму українських рідновірів.

5. Створити при Координаційній Раді Форуму постійно діючі комісії з метою визначення та узгодження позицій, прийнятних для всіх течій рідновірів, з наступних питань:

*
відродження одвічних українських народних ЗВИЧАЇВ;
*
розробки та впровадження в життя Програми збереження СВЯТИНЬ України;
*
розробки та реалізації Програми підготовки священнослужителів Рідної Віри;
*
відродження Календаря Наших Предків – основи ЗВИЧАЄВОСТІ українців;
*
вироблення Програми національного економічного розвитку;
*
світоглядного зближення різних течій українських рідновірів;
*
правового захисту рідновірів;
*
лицарського виховання української молоді.

Відповідальний – Голова Координаційної Ради Форуму українських рідновірів.

6. Створити рідновірських прес-центр, спільний друкований орган та електронний сайт українських рідновірів.
Відповідальний – Голова Координаційної Ради Форуму українських рідновірів.

7. Про виконану роботу доповісти на II Форумі українських рідновірів, який провести у листопаді-грудні 2003 року.

ФОРУМ УКРАЇНСЬКИХ РІДНОВІРІВ
Київ, 1.02.2003 р.